Gemma Manzanares Baró

Enginyera Mecànica
Dept. Enginyeria i Sostenibilitat