Gerard Terés Ros

Enginyer Industrial
Dept. Enginyeria i Sostenibilitat