Ian Cortes Moyano

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Dept. Sistemes i Xarxes