Javier Segovia Martín

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Dept. Sistemes i Xarxes