Jennifer Farré Alba

Arquitecta Tècnica
Dept. Enginyeria i Sostenibilitat