Joaquim Pueyo Barberà

Enginyer informàtic
Dept. Programació