Mariona Godino Llorens

Respons. Màrqueting Digital
Dept. Comunicació i Màrqueting