Sara Noguer Cano

Respons. Màrqueting Digital
Dept. Comunicació i Màrqueting