Sergi Sorroche Cerezales

Enginyer de Camins, Canals i Ports
Dept. Expansió i Estratègia